Teknisk data för DSS1

Sugkapacitet:

En borrvagn som borrar upp till 127mm hål eller två borrvagnar som borrar 76mm hål.

Nätanslutning:

3 fas 400V, 32 ampere

Diameter sugslang:

125mm / 5""

Uppsamlingscontainer:

Specialtillverkad liftdumpercontainer på 8 m3

Centraldammsugare DSS1

DSS1 är en elektriskt driven centraldammsugare för uppsamling av borrkax och damm från borrning i berg. Typiska användningsområden för dammsugaren är borrning där det ställs höga krav på dammfri närmiljö så som inne i städer, nära känsliga byggnader eller i tunnlar under jord.


Centraldammsugaren kopplas in på borrvagnens befintliga sugkåpa och suger borrkaxet från hålet genom dammsugaren, in i den täta containern. Upp till 60 m sugslang kan anslutas till dammsugaren. Dammsugarens pneumatiska filterrensningssystem sköter rensning av filter automatiskt under drift utan stopp. Ingen extern styrning av dammsugaren krävs vilket medger snabb och enkel inkoppling av dammsugaren till borrvagnen. Endast 32 amp nätanslutning krävs.

Byte av container sker med liftdumperlastbil.