Teknisk data DSS2

Sugkapacitet:

En borrvagn som borrar upp till 127mm hål

Nätanslutning:

3 fas 400V, 32 ampere

Diameter sugslang:

125mm / 5""

Uppsamlingscontainer:

Specialtillverkad container på ca 1,5 m3 med både

liftdumperfästen och gaffelfickor

Centraldammsugare DSS2

DSS2 är en elektriskt driven centraldammsugare likt storebror DSS1 men som inte tar lika stor plats då uppsamlingscontainern är betydligt mindre. Typiska användningsområden för DSS2 är borrning i källare, kulvertar, schakt eller liknande där plats är en bristvara men dammfri miljö fortfarande är ett måste.


Centraldammsugaren kopplas in på borrvagnens befintliga sugkåpa och suger borrkaxet från hålet genom dammsugaren, in i den täta containern. Upp till 60 m sugslang kan anslutas till dammsugaren. Dammsugarens pneumatiska filterrensningssystem sköter rensning av filter automatiskt under drift utan stopp. Ingen extern styrning av dammsugaren krävs vilket medger snabb och enkel inkoppling av dammsugaren till borrvagnen. Endast 32 amp nätanslutning krävs.

Tömning eller byte av container sker med liftdumperlastbil, gaffeltruck, hjullastare eller liknande.