Tekniska data för DSS1

Sugkapacitet:

En borrvagn som borrar upp till 127mm hål eller två borrvagnar som borrar 76mm hål.

Nätanslutning:

3 fas 400V, 32 ampere

Diameter sugslang:

125mm / 5""

Uppsamlingscontainer:

Specialtillverkad liftdumpercontainer på 8 m3

Centraldammsugare DSS1

DSS1 är en elektriskt driven centraldammsugare för uppsamling av borrkax och damm från borrning i berg. Typiska användningsområden för dammsugaren är borrning där det ställs höga krav på dammfri närmiljö så som inne i städer, nära känsliga byggnader eller i tunnlar under jord.


Centraldammsugaren kopplas in på borrvagnens befintliga sugkåpa och suger borrkaxet från hålet genom dammsugaren, in i den täta containern. Upp till 60 m sugslang kan anslutas till dammsugaren. Dammsugarens pneumatiska filterrensningssystem sköter rensning av filter automatiskt under drift utan stopp. Ingen extern styrning av dammsugaren krävs vilket medger snabb och enkel inkoppling av dammsugaren till borrvagnen. Endast 32 amp nätanslutning krävs.

Byte av container sker med liftdumperlastbil

 
 

Centraldammsugare DSS2

DSS2 är en elektriskt driven centraldammsugare likt storebror DSS1 men som inte tar lika stor plats då uppsamlingscontainern är betydligt mindre. Typiska användningsområden för DSS2 är borrning i källare, kulvertar, schakt eller liknande där plats är en bristvara men dammfri miljö fortfarande är ett måste.

Centraldammsugaren kopplas in på borrvagnens befintliga sugkåpa och suger borrkaxet från hålet genom dammsugaren, in i den täta containern. Upp till 60 m sugslang kan anslutas till dammsugaren. Dammsugarens pneumatiska filterrensningssystem sköter rensning av filter automatiskt under drift utan stopp. Ingen extern styrning av dammsugaren krävs vilket medger snabb och enkel inkoppling av dammsugaren till borrvagnen. Endast 32 amp nätanslutning krävs.

Tömning eller byte av container sker med liftdumperlastbil, gaffeltruck, hjullastare eller liknande.

Tekniska data för DSS2

Sugkapacitet:

En borrvagn som borrar upp till 127mm hål

Nätanslutning:

3 fas 400V, 32 ampere

Diameter sugslang:

125mm / 5""

Uppsamlingscontainer:

Specialtillverkad container på ca 1,5 m3 med både

liftdumperfästen och gaffelfickor

 

Tekniska data för DSS3

Nätanslutning:

3 fas 400V, 32 ampere

Diameter sugslang:

76 mm / 3""

Uppsamlingscontainer:

Specialtillverkad container på ca 650 liter med både

lyftöglor och gaffelfickor.


Centraldammsugare DSS3

DSS3 är en elektriskt driven centraldammsugare, ytterligare en storlek mindre än DSS2. Den kommer in i väldigt trånga utrymmen och med en uppsamlingscontainer på ca 650 liter och 3" slanganslutning lämpar sig den här modellen väldigt bra för allt från handhållen borrning upp till små borrvagnar som Commando/T15.

Uppsamlingscontainer till DSS3 finns i två varianter. En för torrborrning med tömningslucka längst långsidan samt en för borrning med vatten, utan tömningslucka men med avskiljare för kax/vatten samt en dränkbar pump för vattnet.

Centraldammsugaren kopplas in i en sugkåpa för hanhållen borrning eller på borrvagnens befintliga sugkåpa. Upp till 60 m sugslang kan anslutas till dammsugaren. Dammsugarens pneumatiska filterrensningssystem sköter rensning av filter automatiskt under drift utan stopp. Ingen extern styrning av dammsugaren krävs vilket medger snabb och enkel inkoppling av dammsugaren till borrvagnen.

Tömning eller byte av container sker grävmaskin, hjullastare eller liknande.